O MNIE

Julia Żurawicka - mgr inż. budownictwa - właściciel  biura

Posiadam uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Wykszatałcenie:           

  • studia inżynierskie na Politechnice Poznańskiej na kierunku budownictwo - specjalność: Technologia i  organizacja Budownictwa
  • studia magisterskie na Politechnice Bydgoskiej na kierunku budownictwo - specjalność: Konstrukcje budowlane i inżynierskie

Przy wykonywaniu projektów budowlanych współpracuje m.in.z : geodetami, architektami, inżynierami branży elektrycznej i sanitarnej, rzeczoznawcami ds. higieniczno-sanitarnymi i p.poż.
Dla usprawnienia pracy nad projektem i związanymi z nim formalnościami na życzenie klienta  występuję jako pełnomocnik inwestora i załatwiam w jego imieniu wszystkie sprawy formalno- prawne w urzędach związane z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Formularz kontaktowy